ഏറെ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന്മാര്‍ക്കിനിയും സാക്ഷിയാകാന്‍തൂലിക- 2005 സെപ്തംബര്‍, പുസതകം 5 ലക്കം 2, സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍

Instagram