ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ വരുത്തുന്ന വിനനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 13, ഇസ്‌ലാം, സാരോപദേശം

Instagram