ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമുദായത്തെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തുകവള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിംലീഗ് സമ്മേളനം -സോവനീര്‍97 ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം,ചരിത്രത്തിലൂടെ

Instagram