ഉര്‍ദുവും കേരള മുസ്ലിംകളുംകണ്ണൂര്‍ജില്ലാ മുസ്ലിം എജുക്കേഷനല്‍ അസോസിയേഷന്‍ സോവനീര്‍ 1966 ഉര്‍ദു ഭാഷ

Instagram