ഇസ്‌റാഈലിനെ തുരത്താന്‍ മാര്ഗമെന്ത് ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 11, 1969 നവംബര്‍ 20, പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram