അഹ്‌ലുല്‍ ഖുര്ആനും മാസപ്പിറവിയുമായി രംഗത്ത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 11 1977 ഡിസംബര്‍ പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram