അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ റഷ്യന്‍ വിളയാട്ടംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 2 1980 മാര്ച്ച് പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram