അഖില ലോക മുസ്്‌ലിം മഹാ സമ്മേളനം.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, / മതം, ഇസ്്‌ലാം, ഹജ്ജ്, മക്ക, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram