1954 ഏപ്രില്‍ 10 ഉം 11 ഉം തിയ്യതികളില്‍ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ചേര്‍ന്ന മലബാര്‍ ജില്ലാ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ സ്വീകരണാദ്ധ്യക്ഷന്‍ സെയ്തുറഹിമാന്‍ ബാഫക്കി തങ്ങള്‍ ചെയ്ത സ്വാഗത പ്രസംഗം1954 ഏപ്രില്‍ 10, 11, കോഴിക്കോട്, മലബാര്‍, ജില്ലാ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സമ്മേളനം, സെയ്തുറഹിമാന്‍ ബാഫക്കി തങ്ങള്‍,സ്വാഗത പ്രസംഗം, ലീഗ്, രൂപീകരണം, കേരളം,സക്കാത്ത്, സദഖ, വിദ്യാഭ്യാസം, മുസ്‌ലിം, ശാഖ, സമുദായം, നവോത്ഥാനം, ലീഗ്, നേതാവ്, സേവനം, ബാഫഖി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം- മുസ്ലിം ലീഗ് സപ്ലിമെന്റ് രണ്ടാം ഭാഗം

Instagram