സീതിസാഹിബ് മെമ്മോറിയല്‍ ഓര്‍ഫനേജ് ട്രെയിനിംഗ് സ്ക്കൂള്‍തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram