ശരീഅത്ത് വിവാദം .വര്‍ഗീയ വാദികള്‌ മുസ്ലീംകള്‌ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന യുദ്ധംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 19 ഫെബ്രവരി 1 /ലേഖനം / വിവാദത്തിന്ന് പിന്നില്‌

Instagram