യുദ്ധം നിര്‍ബന്ധമാകുന്ന ഘട്ടംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 13-19 ലേഖനം ശരീഅത്ത്, ജിഹാദ്, ഭരണകൂടം-7

Instagram