മൗലാനാ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram