മൂല്യശോഷണത്തില്‍ ജനിച്ച ജമാഅത്തും രാഷ്ട്രീയവുംജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി, മാര്ക്‌സിസം, ദേശീയത കേരള സംസ്ഥാന മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സുവനീര്‍, മുസ്‌ലിം

Instagram