നൂറുല്‍ ഇസ്ലാമിനെ നയിച്ച പണ്ഠിതവര്യര്‍തിരൂരങ്ങാടി നൂറുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ  അറുപതാം വാര്‍ഷികോപഹാരം

Instagram