നൂറുല്‍ഇസ്ലാം- എന്‍റെ ഓര്‍മ്മയില്‍തിരൂരങ്ങാടി നൂരുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ അറുപതാം വാര്‍ഷികോപഹാരം

Instagram