നവോത്ഥാനത്തിന്‍റെ രണ്ട് ശില്പികള്‍തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram