ചാലിലകത്ത് അബ്ദുറഹിമാന്‍ ഹാജി -നൂറുല്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രഥമ സദര്‍മുദരിസ്തിരൂരങ്ങാടി നൂറുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ അറുപതാം വാര്‍ഷികോപഹാരം

Instagram