ചന്തപ്പടിക്കലെ ഓത്തുപള്ളിയില്‍ നിന്ന് നൂറുല്‍ ഇസ്ലാമിലേക്ക്തിരൂരങ്ങാടി നൂറുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ അറുപതാം വാര്‍ഷികോപഹാരം കെ.ടി.യുമായി അഭിമുഖം

Instagram