കഅബാ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ കാലം മുതല്‍മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 13 ഒക്ടോബര്‍ 15 /ലേഖനം / കഅബ

Instagram