ഓര്‍ഫനേജ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്ക്കൂള്‍തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram