എല്‍ അബ്ദുല്‍ മജീദ് – കര്‍മ്മനിരതക്ക് ഒരുത്തമ മാതൃകതിരൂരങ്ങാടി നൂറുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസ അറുപതാം വാര്‍ഷികോപഹാരംഎം.കെ

Instagram