എനിക്ക് ഈ ലോകം ആവശ്യമില്ലതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970 ഹസ്രത് സര്‍മദിന്‍റെ റൂബാഇയ്തില്‍ നിന്ന്

Instagram