ആഗോള കോഴികളേ സംഘടിക്കുവിന്‍‌ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ തലമാത്രംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 13 ഒക്ടോബര്‍ 15 /ലേഖനം / കംബ്യൂട്ടര്‍ നയം

Instagram