അലിഗര്‍ മുസ്‌ലിം സര്‍വകലാശാലഅലിഗര്‍, മുസ്‌ലിം, സര്‍വകലാശാല, ഡല്‍ഹി, സര്‍ സയ്യിദ്, 1942, കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് സോവനീര്‍ ഫിബ്രവരി 14,15

Instagram