അപകര്‍ഷതാബോധം അധഃപതനത്തിന്‍റെ ആരംഭംതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970  

Instagram